Bemanning

Copyright © Vis Vitalis Omsorg AB 2014

Nybro gruppboende

Personal och lokaler

Vid Nybro gruppboende arbetar nio personal schemalagd arbetstid, dygnet runt och all personal delar på de olika tjänstgöringspassen. Yrkesbakgrunden är undersköterska, skötare och behandlingsassistent. Alla har erfarenhet från psykiatri och har intressen och tidigare yrkeserfarenheter från områden som matchar inriktningen på den dagverksamhet vi bedriver på Nybro. Föreståndare och ansvarig sjuksköterska är en och samma person som arbetar på Nybro fyra dagar i veckan.

 

Under dagtid måndag-fredag arbetar förutom föreståndare fyra personal, uppdelade enligt ett schema som fördelar dagens arbetsuppgifter. Övrig tid arbetar två personal och på natten finns en sovande personal. Personalen har även stöd av en personal som har telefonberedskap dygnet runt och kan konsulteras när behov uppstår, exempelvis akuta bemanningsproblem. Personalen kan även nå joursjuksköterskan dygnet runt för konsultation. Vid ökade omvårdnadsbehov anpassar vi schemat efter rådande förhållande, exempelvis vaken natt.

 

Läs mer om Nybro gruppboende:

Verksamhetens innehåll

 

 

 

 

Vi jobbar på Nybro gruppboende.