Gruppboende

Copyright © Vis Vitalis Omsorg AB 2014

Nybro gruppboende

 

Vis Vitalis Omsorg är utförare på Nybro sedan maj 2002.

 

Nuvarande avtal gäller 2009-12-01 - 2016-11-30. Detta avtal grundar sig på ett antal utvärderingskriterier som Vis Vitalis Omsorg ska leva upp till. Upphandlingen genomfördes med ett förutbestämt pris på avtalet och kravet att genomföra en vård/omsorg med ovanstående kvalitetskrav.

 

 

Läs mer om:

Verksamhetens innehåll

Personal och lokaler