Musik

Copyright © Vis Vitalis Omsorg AB 2014

New Bridge Band

Gruppen ”New Bridge Band” har spelat ihop i flera år och blivit en väl fungerande grupp. I maj varje år bjuder vi in alla gruppboenden och dagverksamheter till en konsert på Elsas Hus. Dessutom har gruppen vid ett flertal tillfällen stått för musikunderhållningen vid konferenser inom kommun och landsting. Gaget går till gruppen som tillsammans gör något trevligt för pengarna.

 

Jag och mina demoner

Den andra gruppen ”Jag och mina demoner” bildades 2009 för att ge musikunderhållning till personer som inte själva deltar i utövandet. Gruppen bjuder in till musikcafé vid ett antal tillfällen under året och vid dessa tillfällen kan man lyssna, sjunga med i allsång och samtidigt dricka kaffe till självkostnadspris. Till musikcaféet är alla välkomna och vi hoppas att många tar tillfället i akt att få en svängig stund tillsammans.

 

Vis Vitalis anslagstavla kan du hitta information

om när dessa musikcafésammankomster infaller.

 

Frågor om deltagande i de olika musikgrupperna hänvisar vi

till Calle på Vis Vitalis boendestöd: 0733-872711.

Musikgruppen på

Vis Vitalis Omsorg

 

År 2003 startade musikgruppen i Vis Vitalis regi. Vi hyrde då repetitionslokal på Skylten som ligger bakom Järnvägsstationen på Södra Oskarsgatan.

 

Nu har vi bytt lokal till Elsas Hus där vi har tillgång till instrument och förstärkare som är anpassade för ändamålet. För närvarande har vi två grupper, som repeterar varje torsdag klockan 14.30-16.30.

 

 

 

 

Bilderna är från musikcaféet på Elsas Hus

den 15 maj 2014. Foto: Håkan Andersson