Hem

Välkommen till Vis Vitalis!

Vis Vitalis Omsorg i Linköping AB startades 2001 och är ett företag med inriktning mot stödinsatser för personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionshinder.


Vi har avtal med Linköpings kommun att driva verksamheten vid Nybro gruppboende i Landeryd med sju platser. Vi driver också Vis Vitalis boendestöd där vi genom individuella avtal med sociala förvaltningen utför stödinsatser på olika nivåer för ovan nämnda målgrupper. Företaget ägs av Göran Almkvist, socionom, Jan-Erik Antonsson, leg. arbetsterapeut och Peter Rimås, socionom.

Nybro gruppboende


I natursköna Nybro strax utanför Linköping ligger vårt gruppboende, med personal dygnet runt. Vi erbjuder alla boende att delta i dagverksamhet på Nybro, som också hyser flera djur, till stor glädje för våra boende.

Ett aktivt liv


Ett aktivt liv är en viktig friskhetsfaktor för alla och av den anledningen erbjuder vi våra boende ett antal olika aktiviteter.

Vis Vitalis boendestöd


Vårt boendestöd utgår från baslägenheten på Norgegatan 18, där man har möjlighet att äta frukost och lunch alla dagar. Största delen av våra stödinsatser sker annars i den enskildes boende.

Kontakt


Här hittar du adresser och kontaktuppgifter till nyckelpersoner och verksamheter inom Vis Vitalis.

Verksamhetsmål

Vi utgår från ett socialpsykiatriskt behandlingsarbete där vardagens händelser kan användas för träning, lärande och reflektion.


Varje individ är unik och vi bygger vårt arbete på individens egen motivation och resurser. Vi försöker medvetandegöra de boendes svårigheter och tillsammans hitta alternativa strategier i vardagliga situationer. Möjligheter att påverka sitt eget liv och bli mer delaktig i samhället ger ett ökat välbefinnande.


Vi anser att ett bra socialpsykiatriskt behandlings-arbete bör vara nätverks-orienterat, det vill säga inriktat på stöd till och samarbete med närstående, anhöriga samt andra betydelsefulla personer i de boendes nätverk.


Vår målsättning är att skapa trygghet och kontinuitet i den boendes omgivning och miljö så att varje individ skall våga ”pröva sina vingar” och utmana sina rädslor och därmed skapa grunden till personlig utveckling.

Ridtur på Nybro gruppboende.

Copyright © Vis Vitalis Omsorg AB 2018