Ett aktivt liv

Vis Vitalis erbjuder ett aktivt liv


Ett aktivt liv är en viktig friskhetsfaktor för alla och av den anledningen erbjuder vi våra boende ett antal olika aktiviteter.


Friskis & Svettis

En gång i veckan går vi till Friskis & Svettis för att träna på gymmet. Vi gör ett uppehåll över sommaren. Om man har något funktionshinder som kräver att man behöver stöd i sin träning har man möjlighet att lösa ett förmånligt träningskort. Detta kort gäller tre halvdagar per vecka, just nu måndag, onsdag och fredag på anläggningen i Tannefors.


Innebandygruppen

Redan hösten 2002 startade innebandygruppen i Vis Vitalis regi. Vi valde att hyra Missionskyrkans idrottshall med tanke på det centrala läget och därmed möjligheten för alla att på ett enkelt sätt kunna ta sig dit. Alla är välkomna, så deltagarna kommer dels från olika gruppboenden men även från egna boenden.


Gruppen träffas varje måndag klockan 15–16 och vi brukar vara mellan tio och tolv deltagare. En del har varit med från start och andra har kommit och gått. För att delta behöver man en egen innebandyklubba och betalar en terminsavgift på 150 kronor för medlemskap i IBK Geparden. Efter innebandyn finns möjlighet att använda tillhörande bastu. Det finns en stor tolerans i gruppen så att alla kan ha glädje av att delta, alla spelar efter sin förmåga.


Är du intresserad av att delta, kontakta Calle på Vis Vitalis boendestöd: 0733–87 27 11.

Copyright © Vis Vitalis Omsorg AB 2018