Gruppboende

Nybro gruppboende


Vis Vitalis Omsorg är utförare på Nybro sedan maj 2002.


Nuvarande avtal gäller 1 april 2017–31 mars 2022. Detta avtal grundar sig på ett antal kvalitetskrav som Vis Vitalis Omsorg ska leva upp till.