Gruppboende

Nybro gruppboende


Vis Vitalis Omsorg är utförare på Nybro sedan maj 2002.


Nuvarande avtal gäller 1 april 2017–31 mars 2022. Detta avtal grundar sig på ett antal utvärderingskriterier som Vis Vitalis Omsorg ska leva upp till. Upphandlingen genomfördes med ett förutbestämt pris på avtalet och kravet att genomföra en vård/omsorg med ovanstående kvalitetskrav.Läs mer om:

Verksamhetens innehåll

Personal och lokaler


Copyright © Vis Vitalis Omsorg AB 2018