Boendestöd

Vis Vitalis boendestöd

Personal och lokaler

Vid Vis Vitalis boendestöd arbetar sex personal med varierande tjänstgöringsgrader: undersköterska, behandlingsassistent, arbetsterapeut och socionom. Arbetsledare finns på plats vardagar eller kan nås på telefon. Tillgång till sjuksköterska finns efter behov. Alla deltar i det direkta arbetet med stödinsatser till våra boende och vi utgår från baslägenheten på Norgegatan 18.  Baslägenheten är utrustad på ett ändamålsenligt sätt och inrymmer såväl kontor som vardagsrum för social samvaro och kök för gemensamma måltider.


Verksamhetens innehåll

Största delen av våra stödinsatser är arbetet i den enskildes boende. Arbetet handlar då om att motivera och stötta den boende att klara av städning, tvätt, matinköp, personlig hygien etc. En annan del är att erbjuda och stötta den boende i att komma ut i sociala sammanhang.

Största delen av våra stödinsatser är arbetet i den enskildes boende.


Verksamheten utgår från baslägenheten på Norgegatan 18. Där har man möjlighet att äta frukost och lunch årets alla dagar och kvällsmaten kan man få med sig hem i en matlåda. Förutom att äta har man möjlighet att sitta ner en stund och delta i den sociala samvaron. Vissa av våra boende får också stöd i att hantera sina mediciner antingen genom egenvård eller via vår psykiatriska hemsjukvård. Vid behov får de boende stöd i kontakter med hälso- och sjukvård, tandvård och övriga myndigheter.


Fasta aktiviteter är Friskis & Svettis och kvällsaktivitet en gång i veckan. Kvällsaktiviteten kan innehålla biblioteksbesök, bio, enklare utflykter, men oftast någon aktivitet i baslägenheten där matlagning är en stadigt återkommande aktivitet. Våra boende har också möjligheter att delta i en innebandygrupp på måndagar i Missionskyrkan.


Vi har möte i baslägenheten första måndagen i varje månad. Då diskuterar vi kommande planering samt om det är någon information som behöver nå ut till våra boende. Det blir vårt sätt att aktivt jobba med att de boende skall ha ett stort inflytande över vår verksamhet.


Sommarens utflykter och semesterresor planeras ihop med våra boende och innehåller dels en övernattningsresa på cirka fyra–fem dagar och sju–åtta dagsutflykter till olika mål, oftast runt om i Östergötland. Vi försöker hitta resor så att alla kan delta efter sina önskemål.

Vi jobbar på Norgegatan: Therése, Calle, Janne, Johanna och Göran.

Copyright © Vis Vitalis Omsorg AB 2018