Vad vi gör

Nybro gruppboende

Verksamhetens innehåll

En del av vårt arbete består i att ge stöd- och omvårdnadsinsatser, ADL-träning i den enskildes lägenhet. Syftet är att ge den boende möjligheter att klara ett mer självständigt liv. Många av våra boende har stora behov inom detta område.


En annan stor del av vårt arbete består i att erbjuda alla våra boende att delta i dagverksamhet. Dagverksamheten har successivt byggts upp och är under ständig utveckling. Vi har delat in personalen i olika ansvarsområden vad gäller aktivitetsgrupper: häst/djur, trädgård, byggnation, bilvård, snickarbod, kök och städ. Trädgårdsgruppen tar hand om vår stora trädgård vad gäller odlingar, gräsklippning, slyröjning, häckklippning etcetera. Byggruppen har under årens lopp utfört enklare byggarbeten och underhållit befintliga byggnader. Flera av Nybros boende har varit delaktiga i dessa byggprojekt efter egen förmåga.


Vis Vitalis har två hästar för permanent vistelse på Nybro. De flesta av våra boende har glädje av hästarna på olika sätt. Vissa deltar i den dagliga skötseln och fodringen, de flesta åker efter våra hästar i en tvåsits-sulky, ett par vågar sitta upp och rida tillsammans med personal och någon tycker bara att det är trevligt att ha hästarna här. Sedan 2012 har vi ett nytt stall vilket har möjliggjort arbete med hästarna året runt på ett enklare sätt.


Vi på Nybro har sedan tidigare tagit på oss ansvaret genom avtal med länsstyrelsen att sköta slyröjning i eklandskapet runt fastigheten. Detta gav arbete med att komplettera vår hästhage med ytterligare tråd till stängslingen för att kunna köpa in getter. Vi har sedan sommaren 2007 getter som med stor aptit tar sig an slyröjningen i eklandskapet. Hästarna och getterna trivs bra tillsammans och fodring och övrig skötsel kräver allas vår insats.


Bilvården har ett par av våra boende fått ansvar för tillsammans med personal. Snickarboden har alla tillgång till när som helst när andan faller på. Där tillverkas blomlådor, fågelholkar och enklare halvfabrikat efter önskemål.


Vi har under åren på Nybro sett att personalens hundar har haft en mycket positiv inverkan på våra boende. Katten Sally på Nybro är också en tillgång som har blivit en stor glädje för många på olika sätt.


Alla våra boende har var sin dag att tillsammans med personal ansvara för all matlagning utom lunchen på vardagar. Lunchen hämtas från en restaurang i närområdet på vardagar för att frisätta personaltid till våra boende både till dagverksamheten och boendestödet. Två gånger per vecka gör vi gemensamma inköpsresor till Ekholmen Centrum. Vid dessa resor har våra boende möjligheter att delta och handla till sina egna hushåll.  Vi tar även emot personer till vår dagverksamhet på Nybro som inte bor på Nybro. Regelbundet bjuder vi in personer från andra gruppboenden till Nybro för olika aktiviteter såsom grillning, tipspromenad, körning med häst etcetera.


De boende på Nybro erbjuds även att delta i en innebandygrupp och simhall- eller promenadgrupp en gång per vecka. En personal har särskilt ansvar för att erbjuda våra boende någon extra aktivitet på dag/kväll/helg där de själva får bestämma vad vi ska göra. Semesterutbudet för de boende på Nybro innehåller dels en övernattningsresa på cirka fyra-fem dagar och cirka sju-åtta endagsresor till olika utflyktsmål, oftast runt om i Östergötland.


Läs mer om Nybro gruppboende:

Personal och lokaler